Szakkör
 Kezdőknek
     - Csillagvadászat
     - A világegyetem
     - Aszteroidák
     - Csillag típusok
     - Színek
     - Galaxisok
 Haladóknak
 Kihívások
 Kicsiknek
 Játékok és vetélkedők
 Linkek
Csillagtípusok
 A Ti rendszeretek
 Színképvonalak
     - Hőmérséklet
     - Abszorpciós vonalak
     - Vonalak valódi csillagokban
 Azonosítás
 Más típusok
 Otthoni projektek

Hőmérséklet és szín

Keressük meg, mi okozza a csillagok spektrumában a völgyeket és csúcsokat.

A lejátszáshozz kattints az animációra.

Ha a tűzhelyen bekapcsoljuk a gázt, a fém hamarosan átforrósodik és világítani kezd. Azért bocsájt ki fényt, mert nagyon meleg. A látható fényének nagy részét a spektrum vörös tartományában bocsájtja ki, ezért látjuk vörösen izzani. Valójában a kibocsájtott fény többsége az infravörös tartományba esik, amely szemmel nem látható. Mégis, ha egy forró tárgy fölé tartjuk a kezünket, érezzük az infravörös sugárzást - hő formájában. Ahogyan a lap melegszik, egyre fényesebben világít, és a színe is megváltozik: először narancs, majd sárga, végül kék lesz. A jobb oldalon látható animáció azt mutatja, hogyan változik a lap színe, ahogyan melegszik.

A csillagok talán forróbbak, de ők is a hőmérsékletük miatt bocsájtanak ki fényt. Ahogy a tűzhely, a csillagok is egy adott színtartományban bocsájtják ki a fény nagy részét, és ez a szín a hőmérséklettől függ. Ha jól megnézzük az éjszakai ég csillagait, észrevehető, hogy nem mind egyforma színű. Látcsővel vagy teleszkóppal nézve csodálatos látványt nyújtanak.

Abszorpciós vonalak

A hidrogénfelhő elnyeli a vörös fény egy részét, ez okozza a spektrum bal oldalán a völgyet.

Mindazonáltal nem minden fény jut el hozzánk, amit a csillagok kibocsájtanak. A fény egy része elnyelődik a csillag légkörében. Figyeljük meg a jobb oldalon látható animációt. A csillag belső rétegei a különböző mennyiségben, de a szivárvány minden színében bocsájtanak ki fényt. Ahogy a fény áthalad a csillag külső rétegein, a hidrogén elnyeli a vörös színű fény egy részét. Mivel a vörös fény elnyelődik, nem minden fény jut el hozzánk a Földre, amint a bal oldalon látható. A csillag spektrumában a vörös tartományban egy völgy helyezkedik el. Ez az oka az előző feladat spektrumain látott völgyeknek.

A hidrogén csak akkor fogja elnyelni a fényt, ha a csillag pont megfelelő hőmérsékletű. Ha a csillag túl forró vagy hűvös, a hidrogén nem nyeli el a fényt.

Néha a csillagok hidrogénfelhője nemcsak elnyeli a fényt, de ki is bocsájt fényt. Amikor fényt bocsájt ki a felhő, az ugyanolyan színű, mint amit elnyel. Ha a felhő több fényt bocsájt ki, mint elnyel, akkor a spektrumon völgy helyett csúcs látható. Ezek a csúcsok az emissziós csúcsok, mivel a felhő fényt bocsájt ki, emittál. Az emissziós vonalak is függnek a csillag hőmérsékletétől, csak megfelelő hőmérsékletű csillagnál jelennek meg.

Ha olyan felhőt figyelünk meg, amely nem mutat abszorpciós vagy emissziós vonalakat, hogyan dönthetjük el, hogy forró-e vagy hűvös? Egy kizárólag hidrogénből álló felhőnél nem tudnánk eldönteni. A valódi csillagok azonban a hidrogénen kívül sok más kémiai elemet is tartalmaznak, ezért a többi elem abszorpciós és emissziós vonalát is vizsgálhatjuk.

Valódi csillagok abszorpciós vonalai

A legtöbb kémiai elem egy adott hőmérsékleten fog fényt abszorbálni vagy kibocsájtani, ezen a hőmérsékleten lesznek a legerősebb abszorpciós illetve emissziós vonalai. A csillagok spektrumában látható színképvonalak tehát hőmérőként szolgálnak. Van olyan vegyület, például a titán-oxid, amely csak a leghidegebb csillagok spektrumában figyelhető meg. Mások, például a hélium, csak a legforróbb csillagokban láthatóak.

A színképtípusok sora (OBAFGKM) egyben egy hőmérsékleti skála is, ahol az O jelenti a legforróbb csillagokat, az M pedig a leghidegebbeket.

Néhány angol nyelvű mondóka, melyek segítenek megjegyezni a színképtípusok sorrendjét:

Az alábbi táblázat az egyes csillagokhoz tartozó jellemző abszorpciós és emissziós vonalak közül mutat be néhányat.

Színképtípus

Hőmérséklet (Kelvin)

Színképvonalak

O

28,000 - 50,000

Ionizált hélium

B

10,000 - 28,000

Hélium és némi hidrogén

A

7500 - 10,000

Erős hidrogén vonalak, néhány ionizált fém

F

6000 - 7500

Hidrogén, ionizált kalcium (a spektrumon H és K jelöli) és vas

G

5000 - 6000

Semleges és ionizált fémek, különösen kalcium; erős G sáv

K

3500 - 5000

Semleges fémek, nátrium

M

2500 - 3500

Erős titán-oxid, nagyon erős nátrium

Ha nem tudod, hol helyezkednek el mindezeknek az elemeknek az emissziós vonalai, az alábbi táblázatban felsoroltunk néhányat a gyakoriak közül, és nagyjábóli elhelyezkedésüket az elektromágneses spektrumon.

Színképvonalak

Hullámhosszak (Angström)

Ha, Hb, Hg

6600, 4800, 4350

Ionizált kalcium H és K vonalak

3800 - 4000

Titán-oxid

rengeteg vonal a 4900 - 5200, 5400 - 5700, 6200 - 6300, 6700 - 6900 szakaszokon

G sáv

4250

Nátrium

5800

Hélium (semleges)

4200

Hélium (ionizált)

4400

Ha érdekel, hol találod meg az összes vonalat, amit az SDSS szoftver használ, ebben a táblázatban megtalálod őket.

4. kérdés. Hogyan viszonyul a te osztályozási rendszered a fenti OBAFGKM színképtípus-osztályozáshoz? Mik a hasonlóságok köztük? Mik a különbségek?

Most vess egy pillantást erre a spektrumra, amit korábban is láttál:

A teljes mérethez kattints a képre

5. kérdés. Milyen vonalak vannak jelen ebben a színképben? Látsz ionizált atomokhoz tartozó színképvonalakat?

6. kérdés. Mi ennek a csillagnak a színképtípusa?

Kész vagy a válasszal? Kattints a következő oldalra, hogy megtudd, eltaláltad-e!