Szakkör
 Kezdőknek
 Haladóknak
     - A Hubble diagram
     - Színek
     - Spektrum típusok
     - Galaxisok
     - Kvazárok
 Kihívások
 Kicsiknek
 Játékok és vetélkedők
 Linkek
Színképtípusok
 Saját színképosztályok
 Energiaszintek
 Színképvonalak
 A típus azonosítás
 Más típusok
 Otthoni projektek
Az SDSS által fényképezett csillagok

Színképtípusok

A csillagászok távcsöveikkel csillagok milliárdjait látják. Hogyan értik meg ezt a sok csillagot? Hogyan osztják a csillagokat különböző típusokba, és döntik el, melyik típusok hétköznapiak és melyek ritkák? És főként, hogyan alkalmazzák ezeket a típusokat, hogy hasznos következtetéseket vonhassanak le a csillagokról?

Ha már befejezted a Színek projektet, megtanultál egy módszert a csillagok megértésére: a különböző színű csillagok különböző hőmérsékletűek. A Színek fejezetben számos csillag hőmérsékleti sugárzási görbéjét vizsgáltuk meg. Megkerestük a görbék csúcsához tartozó hullámhosszt, és kiszámoltuk a csillagok hőmérsékletét.

Eközben eszedbe juthatott, mi van akkor, ha a görbe maximuma a felvett spektrumon kívül esik. Egy nagyon forró csillagra a csúcs mélyen az ultraibolya hullámhossztartományba esik. Egy nagyon hideg csillagra pedig mélyen az infravörösbe. Van a csillagászoknak más módszere a spektrum alapján eldönteni egy csillag hőmérsékletét - még akkor is, ha a csúcs nem szerepel rajta?

Szerencsére a válasz igen.

Színképcsúcsok és -völgyek

Ha a csillagok fényforrása csak hőmérsékleti sugárzás lenne, a csillagok spektruma egy szép sima görbe lenne. Valójában azonban az általunk megfigyelt spektrumok tele vannak csúcsokkal és völgyekkel, amint az az alábbi spektrumon is látható, ami azt jelenti, hogy fényük egy része nem hőmérsékleti sugárzásból származik: olyan folyamatokban keletkezik vagy nyelődik el, amely különbözik az atomok puszta lökdösődésétől. A következő részben megismerjük, mi ez a folyamat.

Az alábbi spektrum, amely az SDSS spektrum-adatbázisából származik, tipikus példa egy csillagszínképre.

A teljes mérethez kattints a képre

Ezek közül a csúcsok és völgyek közül sok fel van címkézve. Némelyik címkén kémiai elemek jeleit ismerheted fel.

Minden csillagnak megvan a maga saját, csúcsok és völgyek alkotta mintázata, és ezeket a mintázatokat "színképtípusokba" lehet osztani. A hagyományos színképtípusokat az O,B,A,F,G,K,M betűkkel jelöljük (és az utóbbi néhány évben néhány új típust is bevezettek - erről majd bővebben szólunk később!)

Mielőtt megtudod, mit jelentenek ezek a betűk, próbálj meg magad is kidolgozni egy osztályozási rendszert a csillagok spektruma alapján.